Tävlingar

Vi anordnar olika former av tävlingar. Här kan du läsa om alla de tävlingar vi har anordnat och kommer att ordna.

Sedan år 1999 har vi på Idélab anordnat tävlingar. Vissa tävlingar är årligen återkommande medan andra är tillfälliga. Nedan hittar du information om några av alla våra tävlingar.

Miljötävlingen

Mälardalens högskola har under många år bedrivit ett framgångsrikt miljöarbete och var den första högskolan i världen att bli miljöcertifierad enligt internationell standard. Det framstående miljöarbetet pågår ständigt och MDH ville bjuda in samtliga som är en del av högskolan till en idétävling för att vara med och påverka det framtida arbetet för ett hållbart klimat. Under 2016 arrangerades därför en idétävling med miljöinriktning, där Idélab var projektledare.

Idétävlingen

Idétävlingen arrangerades första gången år 1999. Varje gång den arrangeras inkommer det över hundra unika idéer från studenter, forskare och övrig personal på Mälardalens högskola. Syftet är att få fram idéer och få hjälp att förverkliga dem.