Vi har hittat våra lysande lösningar!

Mälardalens högskola har tillsammans med Eskilstuna kommun, Västerås stad och Sustainable Business Mälardalen (SusBiz) sökt efter innovativa och klimatsmarta lösningar. För att hitta dessa lösningar utlyste de innovationstävlingen LYS inom klimateffektiv teknik med fyra tävlingskategorier: klimatsmart utomhusbelysning, klimatsmart inomhusbelysning, klimatsmart solavskärmning och visualisering av energianvändning. Tävlingen pågick mellan 4 mars och 22 april. Vinnarna är nu utsedda och deras lösningar har tagits vidare till kommunernas testmiljöer.

Priset

Vinnarna fick erbjudande om att testa sina produkter eller tjänster i testbäddsmiljö hos Eskilstuna kommun och Västerås stad. Testerna skedde i samarbete med forskare från forskningsprofilen Future Energy vid Mälardalens högskola.

Efter testerna i testbäddarna skedde en utvärdering. Därefter erbjöd Sustainable Business Mälardalen vinnarna hjälp med affärsutveckling av deras lösningar.

 

Priset i LYS