Utbildningsområden för yrkesverksamma

Här finner du kompetensutveckling för dig och dina medarbetare. Bland våra utbildningar finns fortbildning och uppdragsutbildning för många olika yrkesgrupper. Vår uppdragsutbildning vänder sig till juridisk person, till exempel ett företag, en kommun eller en organisation. Den som ger oss uppdraget utser också vilka som deltar i utbildningen.

Förskola och skola

Fortbildning och uppdragsutbildning för personal inom förskola, skola och vuxenutbildning.  Här finner du alla kurser vi ger på uppdrag av Skolverket samt information om insatser finansierade av Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL).

Prompt

Mjukvaruutveckling

Genom Prompt-kurser kan yrkesverksamma ingenjör eller mjukvaruutvecklare läsa nätbaserade och kostnadsfria kurser på avanceradnivå, som är flexibelt utformade så att de ska passa att kombinera med arbete.

Premium

Produkt- och processutveckling

Premiums avgiftsfria kurser vänder sig till personal inom tillverkningsindustrin som arbetar med kvalitet, logistik, produktion eller underhåll och vill utveckla sin kompetens, parallelt med aktivt arbete. 

Hälsa, vård och välfärd

Vi erbjuder uppdragsutbildningar inom kost och hållbarlivsstil, psykologi, sociala avtalets juridik och medicin, som är väldigt efterfrågade . För offentlig sektor har vi även tagit fram flera modulkurser, som på sikt kan leda till magister eller master examen. 

FutureE - webbaserade kurser på avancerad nivå

Inbyggda system och framtidens energi

FutureE är nätbaserade kurser inom inbyggda system och framtidens energi. Kurserna ges på avancerad nivå och är flexibelt utformade så att de ska passa att kombinera med arbete.

Elektronik

Prepare  är en förberedande utbildning för dig som är intresserad av att bli företagsdoktorand inom elektronikområdet, parallellt med ditt arbete.

Skräddarsydda utbildningar

Skicka en förfrågan om uppdragsutbildning, så kan vi ta fram utbildningar anpassade efter just er verksamhets behov.

MDH:s uppdragsutbildning ger resultat

Under flera års tid har Eskilstuna kommuns medarbetare utbildats inom innovation, genom ett samarbete med MDH. Uppdragsutbildningen, som MDH skräddarsytt åt kommunen, har varit framgångsrik och utbildat närmare 700 medarbetare.

Vad säger andra om MDHs utbildningar för yrkesverksamma?

Västerås stad

Eva Little, biträdande stadsdirektör och personaldirektör:

- För att kunna möta medborgarnas behov är förmågan att arbeta med innovativ utveckling avgörande. Kurser i Innovation har gett inspiration och kunskap för våra medarbetare inom kommunen. Vi är mycket nöjda med kurserna som våra medarbetare deltagit i.

Eskilstuna elektronikpartner AB

Mikael Joki, VD. Medlem i nätverket VilstaGruppen: 

- Ett företags utveckling och välmående är starkt kopplat till hur medarbetarna mår. ”Friska företag” är en mycket bra utbildning som stärker företagets egna kraft att jobba med både kroppen och knoppen.

Korvetten och Franciscus förskola

Lisa Karlén, förskolechef, Maria Westerlund, biträdande förskolechef: 

- Små barn är naturligt företagsamma och närmast outtröttliga i sin uppfinningsrikedom. De möter utmaningar och tänker ut lösningar utan att veta hur det ska gå. Kursen "Entreprenöriellt lärande" har gett oss kunskap att möta varje barns delaktighet i sitt eget lärande. Alla ska få känna JAG vill, kan och lär för livet, den känslan ger lust till lärande.