Företagsdoktorand

Företagsdoktoranden bygger broar mellan ditt företag och högskolan. Företagsdoktoranden kombinerar anställning på företaget med forskarutbildning, där forskningen är kopplad till företagets verksamhet.

 

Vad är nyttan med en företagsdoktorand?

Vinsten för företaget är möjligheten att omsätta kunskap till produkter och tjänster som kommersialiseras och därmed bidrar till tillväxt och utveckling. Företaget får redan under utbildningstiden nytta av doktorandens nya kunskaper i egna produktutvecklingsprojekt och i verksamheten. Publicerade forskningsartiklar synliggör företaget och visar att det ligger i framkant. Företaget attraherar kompetent arbetskraft och erbjuder karriärutveckling för befintliga medarbetare. Genom forskningen får företaget en ingång till högskolan och kan även hitta de bästa kandidaterna för examensarbete.

För Mälardalens högskola är det viktigt att samverka med företag för att arbeta med projekt som näringslivet verkligen behöver. Ett näringslivsperspektiv i forskarutbildningen ökar samhällsnyttan och möjliggör att högskolan erbjuder utbildning som leder till arbete.

Fördelen för företagsdoktoranden är att befinna sig i både den akademiska världen och i näringslivet. Att forska är ett sätt att få nya kontakter över hela världen, utveckla sig själv, sina karriärmöjligheter och sin löneutveckling.

Hur går det till?

Det finns särskilda regler kring behörighet och antagning till forskarutbildning. Utbildningen tar vanligtvis minst fem år då den ofta bedrivs på deltid. Företaget där företagsdoktoranden är anställd står för lönen och andra omkostnader. Det går att söka externa medel för finansiering av företagsdoktorand. Ett avtal om
villkoren för samarbete upprättas mellan företaget och Mälardalens högskola.

Att studera på forskarnivå innebär att skaffa sig de kunskaper och färdigheter som krävs för att bedriva forskning på egen hand. Studier på forskarnivå är de högsta inom Sveriges utbildningsväsende och det går att ta ut två olika examina: licentiatexamen (120 högskolepoäng) som motsvarar två års heltidsstudier, samt
doktorsexamen (240 högskolepoäng) som motsvarar fyra års heltidsstudier.