Examensarbete

Har du idéer som det aldrig finns tid att genomföra? Intressanta frågeställningar eller utvärderingsmetoder som du inte har tid att undersöka? Låt en sistaårsstudent få chansen att hjälpa dig genom att erbjuda examensarbete.

Vad är nyttan med att ta emot en exjobbsstudent?

Genom att låta en eller flera studenter genomföra sitt examensarbete inom din verksamhet får du möjlighet att få ett problem belyst från en annan synvinkel. Någon som med nya ögon inspirerar, kommer med idéer och kanske får dig att upptäcka nya möjligheter.

Studenterna är vana vid att ta initiativ, arbeta självständigt och kritiskt granska information. De har även med sig nya kunskaper som baseras på aktuell forskning. Dessutom är de och deras studiekompisar presumtiva medarbetare.

Syfte

De flesta högskoleutbildningar avslutas med ett examens- eller uppsatsarbete, vilket vanligtvis genomförs under 10 eller 20 veckor. Examensarbetet ska genomföras på vetenskaplig grund vilket i korthet innebär att det finns vetenskapliga källor som arbetet baseras på, att det finns en teoretisk modell i grunden för analys och att information samlas in och analyseras systematiskt. Genom att genomföra sitt examensarbete på ett företag, en kommun eller landsting blir studenterna bättre rustade för arbetslivet och du som uppdragsgivare får värdefull kunskap.

Hur går det till?

Om du har ett problem eller frågeställning du vill belysa är du välkommen att kontakta oss. Studenterna kommer att ha en handledare på högskolan som följer och stödjer arbetet. Studenten ska arbeta självständigt, men kommer att behöva förutsättningar för att kunna genomföra sin uppgift. Det innebär att du behöver tillhandahålla handledning, tid och material som berör genomförandet av examensarbetet.

Kostar det något?

Ett examensarbete är en del av studenternas utbildning, och det finns inga krav på att det ska ske mot betalning. Det är däremot brukligt att uppdragsgivaren står för
kostnader i samband med utskick, resor och liknande.

Exempel

• Program- eller produktutveckling
• Analys av olika metoder och arbetssätt
• Marknadsanalyser och strategier
• Analyser av förändringsarbete