Forskning för verkligheten

MDH fokuserar på forskning som leder till nytta och värde. Ofta innebär det att vi forskar i samarbete med företag, organisationer och offentliga aktörer. För att gemensamt finna lösningar, utveckla produkter eller ta fram ny kunskap.

Resultat som kommer fram i forskningen kan på detta sätt få en direkt tillämpning hos våra samarbetspartners, vilket stärker teknik- och kunskapshöjden hos dem. Forskningsresultat kommersialiseras snabbt.

Idag finns flera stora forskningsbaserade samproduktionsprojekt vid högskolan, till exempel genom initiativen Robotdalen, Automation Region, Samhällskontraktet och minST innovation. Högskolan har också samverkansavtal med bland annat ABB Sverige, Volvo Group och Bombardier.

Välkommen att samverka med MDH.