Regionförbundet Sörmland

Sedan 2012 har Mälardalens högskola (MDH) och Regionförbundet Sörmland en överenskommelse om samverkan för främjandet av forskning, utveckling och tillväxt.

Samverkansavtalet gäller huvudsakligen tre områden:

  • hälsoteknik
  • entreprenörskap i skolan
  • högskolans roll i regionen 

MDH och Regionförbundet Sörmland strävar efter att, genom samverkan, höja utbildningsnivån i länet, att ge förutsättningar för kompetensförsörjning, att främja ett starkt näringsliv samt att uppnå en hög grad av innovation och förnyelse i både näringsliv och offentlig sektor.

I januari 2014 utökades avtalet med en tydligare satsning på kompetensförsörjning och höjd utbildningsnivå. Då gick Regionförbundet Sörmland in med 1 miljon kronor för att stödja Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL).

Under 2015 ligger fokus på att utveckla och genomföra för att införa ny teknik inom vård och omsorg. Syftet är att utveckla nästa generations hälso-och välfärdsteknik utifrån ett användarperspektiv: barns, vuxnas och äldres behov och erfarenheter av olika typer av hälso- och välfärdsteknik i vardags- och arbetsliv. Regionförbundet fortsätter också sin stöttning av Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL) för att vidareutveckla tidigare satsningar.

Läs mer om Regionförbundet Sörmland

Kontaktperson

Vill du veta mer om avtalen? Kontakta:

Emma Mossberg, processledare Samhällskontraktet
Telefon: 021- 10 19 93