Volvo Group Preferred Research Partner

MDH är Volvo Group Preferred Research Partner, ett långsiktigt samarbete som innebär ömsesidiga fördelar för båda parter.

MDH:s forskning, det goda samarbetet med näringslivet, den kvalitativt höga nivån på forskningen och en historia av samarbete sedan mer än 20 år har lett fram till att MDH blir utvald till Volvo Group Preferred Research Partner.

Samarbetet gäller inom inriktningarna inbyggda system och produktionsteknik, där Volvo och MDH under flera år arbetat tillsammans både i grundutbildning och i olika forskningsprojekt.

Avtalet innebär bland annat fler forskningssamarbeten och gemensamma projekt, och att MDH får stöd av Volvo i utvecklingen av relevanta utbildningar.

 

Invigning av MDH:s avtal med Volvo

Kontakt

Vill du veta mer om avtalet? Kontakta:
Natalie Cabarello Löf, kommunikatör
021- 10 70 60
Natalie Cabarello Löf