MDH-nyheter

Totalt 21 391 antagna till höstens program och kurser

Första antagningen till landets högskolor och universitet är klar. Till höstens program och kurser vid MDH är totalt 21 391 antagna, jämfört med 16 145 antagna till hösten 2017.

Antagningsstatistik (urval 1) hösten 2018

Digitaliseringsprojekt vid MDH hyllas av EU

Med pilotprojektet Digilyftet introducerade MDH ett framgångsrikt koncept för att stödja små och medelstora företag att anamma de möjligheter som digitaliseringen innebär.

Digilyftet vid MDH