Nu gör bussarna sommaruppehåll

2016-06-02 | Student På campus

Fredag den 3 juni är sista dagen som bussarna går mellan våra campusorter.

Avtalet med Swebus gäller under terminstid då många har behov av att åka mellan campusorterna. Under sommarterminen är det liten efterfrågan och därför inte försvarbart, varken ekonomiskt eller miljömässigt, att köra bussarna.

Till höstterminen börjar bussarna att gå igen den 24 augusti i samband med introduktionen av nya studenter.

Busstidtabell