MDH-nyheter

MDH och ABB bjuder in gymnasielever till Teknikdagen

Den 24 oktober arrangeras Teknikdagen på MDH i Västerås i samarbete med ABB. Cirka 130 gymnasielever från ABB Industrigymnasium är inbjudna till en interaktiv inspirationsdag för att öka ungas intresse för teknikfrågor.

Teknikdagen 24 oktober

Automation Summit 2017

Genusmedvetet arbetssätt ska ge rätt stöd

– Vår förhoppning är att bidra med mer kunskap för att kunna utforma ett genusmedvetet arbetssätt med våldsutsatta män, så att de får rätt hjälp och sina behov tillgodosedda för att kunna fortsätta leva ett gott liv, säger Christian Kullberg, professor i socialt arbete vid MDH.

Läs mer om projektet.