Kalender

 • Nuttapol Yuwanich försvarar sin doktorsavhandling i vårdvetenskap

  10 nov 2017 | Disputationer och licentiatseminarier

  Nuttapol Yuwanich vid akademin för hälsa, vård och välfärd, försvarar sin doktorsavhandling "Occupational stress among Thai emergency nurses. Development and validation of an instrument for measuring stressors in emergency departments" i sal Tentum på Mälardalens högskola i Eskilstuna.

 • Njut av Mozarts Requiem den 12 november kl. 18.00, framförd av våra kammarmusik- och kammaroperastudenter. Fri entré! Varmt välkommen.

 • Just nu pågår International Clean Energy Talent Program 2017 (iCET2017) på MDH, som är ett samarbete mellan tidskriften ”Applied Energy Journal” och över 20 världsledande lärosäten runt om i världen. Inom ramen för iCET anordnads en mängd öppna föreläsningar inom energiområdet. Välkomna!

 • Clean energy: öppen föreläsning med David Chiaramoni

  14 nov 2017 | Föreläsningar och seminarier

  Just nu pågår International Clean Energy Talent Program 2017 (iCET2017) på MDH, som är ett samarbete mellan tidskriften ”Applied Energy Journal” och över 20 världsledande lärosäten runt om i världen. Inom ramen för iCET anordnads en mängd öppna föreläsningar inom energiområdet. Välkomna!

 • Professorsföreläsning: Skola på vetenskaplig grund

  15 nov 2017 | Föreläsningar och seminarier

  Andreas Ryve, professor i matematik/tillämpad matematik föreläser om "Skola på vetenskaplig grund". Välkommen!

 • Clean energy: öppen föreläsning med Deliang Chen

  17 nov 2017 | Föreläsningar och seminarier

  Just nu pågår International Clean Energy Talent Program 2017 (iCET2017) på MDH, som är ett samarbete mellan tidskriften ”Applied Energy Journal” och över 20 världsledande lärosäten runt om i världen. Inom ramen för iCET anordnads en mängd öppna föreläsningar inom energiområdet. Välkomna!

 • Clean energy: öppen föreläsning med Goran Strbac

  17 nov 2017 | Föreläsningar och seminarier

  Just nu pågår International Clean Energy Talent Program 2017 (iCET2017) på MDH, som är ett samarbete mellan tidskriften ”Applied Energy Journal” och över 20 världsledande lärosäten runt om i världen. Inom ramen för iCET anordnads en mängd öppna föreläsningar inom energiområdet. Välkomna!

 • Just nu pågår International Clean Energy Talent Program 2017 (iCET2017) på MDH, som är ett samarbete mellan tidskriften ”Applied Energy Journal” och över 20 världsledande lärosäten runt om i världen. Inom ramen för iCET anordnads en mängd öppna föreläsningar inom energiområdet. Välkomna!

 • SOLD-seminarium om elever som skriver kreativt på engelska

  22 nov 2017 | Föreläsningar och seminarier

  Välkommen till ett öppet seminarium där doktorand Paul Morris presenterar sin forskning om "Pupils who write creatively in English in their free time".

 • Höstkonsert på Västerås slott

  22 nov 2017 | Konserter

  22 november kl 19.00 bjuder våra studenter i kammarmusik och kammaropera på Höstkonsert på Västerås slott. Välkommen. Fri entré!