Kalender

 • Syftet med workshopen är att professionella som på olika sätt arbetar med unga och unga vuxna (13-25 år) ska få möjlighet att mötas i diskussioner kring frågor som rör att möta ”komplexa behov”.

 • Workshop om unga med komplexa behov

  12 dec 2017 | Konferenser och evenemang

  Välkommen till en workshop om unga med komplexa behov, arrangerat av Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV).

 • Julkonsert

  13 dec 2017 | Konserter

  Den 13 november kl. 18.00 hålls det traditionsenlig julkonsert i länken på MDH i Västerås. Njut av klassiska julsånger med våra kammarmusik- och kammaroperastudenter. Fri entré! Varmt välkomna.

 • Linda Sellin försvarar sin avhandling i vårdvetenskap

  15 dec 2017 | Disputationer och licentiatseminarier

  Linda Sellin vid akademin för hälsa, vård och välfärd, försvarar sin doktorsavhandling "A personal-recovery-oriented caring approach to suicidality" i sal Beta på Mälardalens högskola i Västerås.

 • Matthias Becker försvarar sin doktorsavhandling i datavetenskap

  19 dec 2017 | Disputationer och licentiatseminarier

  Matthias Becker, vid akademin för innovation, design och teknik (IDT), försvarar sin doktorsavhandling i datavetenskap, den 19 december klockan 09.00 i sal Kappa, MDH Västerås.

 • Niclas Ericsson försvarar sin licentiatuppsats i datakommunikation

  20 dec 2017 | Disputationer och licentiatseminarier

  Niclas Ericsson, vid akademin för innovation, design och teknik (IDT), försvarar sin licentiatuppsats den 20 december klockan 13.15 i sal Kappa, MDH Västerås.

 • PIN-C 2018 konferens

  10 jan 2018 | Konferenser och evenemang

  Den 11–13 januari 2018 anordnas den 5:e Participatory Innovation Conference i Eskilstuna, Sverige. Värd för konferensen är Mälardalens högskola i samarbete med Syddansk Universitet i Danmark. Konferensen är en mötesplats för forskare, artister, designers och praktiker från andra fält.

 • Karriärdagen för sjuksköterskor

  1 feb 2018 | Konferenser och evenemang

  Karriärdagen för sjuksköterskor ger möjlighet för aktörer inom landsting, kommunal eller privat sektor och sjuksköterskestudenter vid MDH att träffas och knyta värdefulla kontakter.

 • Exjobbsdagen i Västerås

  20 feb 2018 | Konferenser och evenemang

  Exjobbsdagen erbjuder arbetsgivare och studenter att mötas för att prata om möjligheter till examensarbeten.

 • Karriärdagen för lärare och förskollärare

  21 mar 2018 | Konferenser och evenemang

  Välkommen att vara med på vår karriärdag för blivande lärare och förskollärare.