Presentation av Arenans tvärvetenskapliga projekt

Datum: 2017-04-07
Tid: 09.15 - 10.00
Plats: Mälardalens högskola, sal E204, Eskilstuna

Arenan bjuder in till projektpresentationer med erfarenhetsutbyte från de projekt som under 2016 beviljades stimulansbidrag från Arenan. Projektidéerna skapades under Arenans två temadagar och syftet med presentationer är att dela erfarenhet av tvärvetenskapliga projekt inom hälso- och välfärdsteknik.

De projekt som kommer att presenteras är:

  • IKT-stöd till social kommunikation inom hälso- och välfärdsområdet inklusive stöd för närstående och frivilliga organisationer
  • Smartare patientlarm inom slutenvården

Svenska och engelska varvas under presentationer och diskussioner. Ingen anmälan krävs. Välkommen!

Läs mer om Arenan för hälso- och välfärdsteknik.