INSTÄLLT! - MKL-dagen: Om praktiknära forskning i samverkan mellan högskola och förskola

Konferenser och evenemang

Datum: 2017-10-02
Tid: 15.00 - 17.30
Plats: Sal Futurum A407, MDH i Eskilstuna

MKL-dagen är inställd.

MKL-DAGEN ÄR INSTÄLLD.

MKL-dagen är en årligen återkommande konferens för förskolepersonal, lärare, rektorer, forskare, lärarutbildare och andra personer med intresse för skolutveckling. I år anordnas MKL-dagen den 2 oktober på MDH i Eskilstuna under titeln Praktiknära forskning i samverkan mellan högskola och förskola.