Föreläsning om blixtnedslag

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2017-03-22
Tid: 15.30 - 16.30
Plats: Mälardalens högskola, sal Lambda, Västerås

Välkommen på en populärvetenskaplig föreläsning om konstruktion av modeller av blixtnedslag för användning inom elektromagnetisk kompatibilitet. Föreläsningen kräver inga högskolekunskaper inom matematik.

Titel på föreläsning: Blixtar och D-optimal design

Föreläsare: Karl Lundengård, doktorand på avdelningen för matematik/tillämpad matematik