Describing lightning and optimising the Vandermonde determinant

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2017-03-22
Tid: 17.30
Plats: Mälardalens högskola, sal Lambda, Västerås

Karl Lundengård doktorand inom matematik/tillämpad matematik ger en föreläsning om konstruktion av en viss typ av modeller för blixtnedslag och andra elektrostatiska urladdningar. Syftet med modellerna är att underlätta analysen av hur elektroniska system påverkas av externa störningar. För dig med erfarenhet av matematik på högskolenivå.

Titel

Describing lightning and optimising the Vandermonde determinant

Föreläsningen sker på engelska

Föreläsningen kommer att innehålla

-       En beskrivning av Karls bakgrund, tidigare studier och forskningsintressen.

-       Några forskningsresultat om extrempunkter för Vandermonde determinanten, icke-linjär kurvanpassning och interpolation på en D-optimal design.

-       Varför Karl valde att forska inom detta område och hur forskningen har gått till.

Mer information