Daniel Flemström försvarar sin licentiatuppsats i datavetenskap

Disputationer och licentiatseminarier

Datum: 2017-04-21
Tid: 13.15
Plats: Mälardalens högskola, sal Pi, Västerås.

Daniel Flemström vid akademin för innovation, design och teknik försvarar sin licentiatuppsats “Similarity based test effort reduction” den 21 april i sal Pi på MDH i Västerås.

Title:Similarity based test effort reduction”.  

Serienummer: 257.

Betygsnämnden består av professor Miroslaw Staron, Göteborgs universitet/Chalmers tekniska högskola, universitetslektor Emelie Engström, Lunds universitet och docent Vahid Garousi, Hacettepe University. Professor Miroslaw Staron har utsetts till opponent. Reserv är docent Cristina Seceleanu, MDH.

Sammanfattning

Inbyggda datorsystem finns överallt omkring oss idag; i allt från diskmaskiner till bilar och flygplan. Ofta finns det stränga krav på såväl korrekt funktion som svarstider. Eftersom programvaran i det inbyggda systemet i till exempel en bil är väldigt stor och komplex, utvecklar man programvaran i mindre delar som sedan successivt integreras till det färdiga datorsystemet. Denna del av utvecklingsprocessen kallas systemintegrationsfasen och är en av de största och mest kritiska faserna när man utvecklar inbyggda system. Integrationen kan utföras i ett antal nivåer med utförliga tester av mjukvaran på varje nivå. Detta innebär att det krävs ett avsevärt arbete för att testa mjukvaran. Om man kan minska detta arbete, givetvis utan att ge avkall på testningens kvalitet, förväntas det få en stor effekt på det totala utvecklingsarbetet.

Studier har visat att en icke försumbar del av testarbetet är slöseri på grund av att människor, omedvetet eller av nödvändighet, utför likartade (eller till och med överlappande) testaktiviteter. En konsekvens är att testfall riskerar att bli helt eller delvis lika. Vi identifierade sådana likheter i en fallstudie med 2500 manuella testfall, skrivna på vanligt språk, från fyra projekt inom fordonsindustrin. Information om likheter och överlapp kan användas för att, till exempel, minska arbetsåtgången vid underhåll eller när man översätter testfall till kod så att de kan utföras automatiskt av en dator (automatisering).

I en annan studie inom samma domän, undersökte vi flera metoder för att prioritera arbetsordningen vid automatisering av testfall där liknande testfall kunde återanvändas. I studien analyserade vi hur denna ordning påverkar arbetsmängden för fyra industriprojekt med totalt 3919 integrationstestfall skrivna på vanligt språk. Resultaten visar att den bästa ordningen kan minska testarbetet avsevärt. En förutsättning för detta är att redan översatta delar av testfall kan återanvändas för att slippa översätta liknande testfall igen.

En annan väg för att minska testarbetet är att återanvända testfall och information mellan integrationsnivåer. Vi har kartlagt metoder och motiv kring sådan återanvändning i en systematisk mappningsstudie. Våra fallstudier visar vidare att det både är genomförbart och lönsamt att hålla reda på likheter i testfallen. Slutligen konstaterar vi att arbetsinsatsen för manuell testning påverkas av automationsordningen när det är möjligt att återanvända redan översatta delar av liknande testfall.