Samverkan - ett ledord som vi lever efter 

På IDT strävar vi efter ett flervetenskapligt samarbete mellan ämnen och discipliner där ny kunskap utvecklas. Utmärkande för vårt arbetssätt är ett aktivt samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor – nationellt och internationellt. Vi strävar efter långsiktiga samarbeten där omgivande samhälle har nytta av sin regionala högskola.

Samverkan med oss kan bland annat ske genom:

  • Alumner
  • Branschråd
  • Examensarbeten
  • Forskningsprojekt
  • Gästföreläsningar och workshopar
  • Gymnasiebesök och temadagar
  • Industriforskarskolor
  • Kompetensutveckling
  • Studentprojekt