Tomas Backström, professor

Tomas Backström är professor i innovationsteknik.

Han föddes i Järvsö, Hälsingland, 1957. Efter civilingenjörsexamen i teknisk fysik 1982, fick Tomas anställning vid Arbetsolycksfallsgruppen på KTH för att forska om olycksfall vid datorstyrd produktion. Forskningen flyttade fem år senare till Arbetslivsinstitutets (ALIs) föregångare och han doktorerade på resultaten i Lund 1996.

Under sina tjugo år på ALI gick Tomas forskningsintresse från människa/maskin-nivån till den organisatoriska nivån. 2002 blev han docent i Industriell arbetsvetenskap. Idag forskar och utbildar han om kreativitet och förändring, med speciellt fokus på ledaren, gruppens kreativitet och organisatoriska förutsättningar för innovationer. Forskningen baseras på komplex systemteori och ett intresse för hur organisering växer fram i social interaktion.

To Tomas Backström´s webpage