Forskning inom IDT

 

Vi har en stor och aktiv forskning i de två forskningsinriktningarna Inbyggda system och Innovation och produktrealisering.

Inbyggda system

Området Inbyggda system är det mest forskningsintensiva inom Mälardalens högskola. Inom området finns forskarskolan ITS EASY  och forskarskolan ITS ESS-H samt dessa forskargrupper:

Webbplatsen för Inbyggda system

Innovation och produktrealisering

IPR fokuserar utifrån en multidisciplinär ansats på området effektiv och innovativ produktrealisering. Målet är att genom kunskap och samverkan ge stöd till näringslivet att realisera fler idéer och effektivisera utvecklingsarbetet av nya produkter och system.

En del i IPR:s uppdrag är att bygga upp en kunskaps- och kompetensmiljö på högskolan i samproduktion med näringsliv och andra avnämare i regionen. Ett av delprojekten i denna satsning gäller att bygga vidare på den initiala miljö. Arbetet med att utveckla miljön kommer att fortsätta även de nästkommande åren.

Inom området finns forskarskolan Innofacture.

Webbplatsen för IPR