Hamid Reza Faragardi försvarar sin licentiatuppsats datavetenskap och teknik

Disputationer och licentiatseminarier

Datum: 2017-10-05
Tid: 13.30
Plats: Mälardalens högskola, sal Paros, Västerås

Hamid Reza Faragardi vid akademin för innovation, design och teknik, försvarar sin licentiatuppsats ”Resource Optimization for Multi-processor Real-time Systems” den 5 oktober i sal Paros på MDH i Västerås.

Titel: “Resource Optimization for Multi-processor Real-time Systems”

Serienummer: 263

Betygsnämnden består av docent Johan Tordsson, Umeå universitet, doktorand Peter Wallin, universitetslektor Cristina Seceleanu, MDH. Docent Johan Tordsson har utsetts till opponent. Reserv är professor Jan Carlson, MDH.

Sammanfattning:  

Denna avhandling behandlar ämnet resurseffektivitet i sammanhanget flerkärniga tidskritiska processorsystem.

Idag, nästan oavsett vart man än vänder sig och tittar, så finner man datorer och datorsystem. De flesta av dessa datorsystem använder sig av så kallade flerkärniga processorer för att utföra beräkningar och tillhandahålla funktionalitet. Dessa flerkärniga processorer används i allt från mindre inbyggda datorsystem, till exempel mobiltelefoner, till större system som är geografiskt utspridda på olika orter och sammankopplade med internet, till exempel så kallade datacenter i molnet. I båda dessa typer av flerkärniga processorsystem är ett effektivt användande av datakraft och beräkningsresurser a och o.

Industriella system, till exempel de system som man finner fordons- och flyg-tillämpningar, har oftast krav på sig när det gäller systemets timing. Denna typ av system där korrekt funktion också är beroende av korrekt timing kallas för realtidssystem. I ett realtidssystem är det systemets ingenjörs- och designteams första och största utmaning att tillhandahålla en lösning där systemets alla tidskrav är uppfyllda.

Industrie 4.0 är det senaste inom automations- och tillverkningsindustrin när det kommer till att skapa nästa generations smarta fabriker. Två typer av flerkärniga processorer är centrala byggstenar i dessa smarta fabriker: 1) flerkärniga processorer i fabrikens alla inbyggda system, och 2) flerkärniga processorer i de datacenters som fabriken använder sig av i molnet. Båda dessa kategorier av flerkärniga processorsystem beaktas i avhandlingen, specifikt 1) effektiv användning av inbyggda processorer med flera kärnor i sammanhanget realtidssystem och 2) effektiv användning av flera processorer i datacenter i molnet. Dessa två typer av flerkärniga system behandlas i denna licentiatavhandling separat med tillhörande introduktion av utmaningar för att uppnå en resurseffektiv design av systemet. Vi modellerar systemet och föreslår smarta algoritmer för att optimera systemets resurseffektivitet samtidigt som vi säkerställer att systemets alla tidskrav uppfylls. De resultat som presenteras underlättar konstruktion av flerkärniga tidskritiska processorsystem.