Om mig - Margareta Asp

Jag är legitimerad sjuksköterska och docent i vårdvetenskap. Sedan slutet av 1980-talet har jag arbetat med lärande inom vårdvetenskap på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Min egen sjuksköterskeexamen tog jag 1980 och påbyggnadsutbildning inom medicinsk och kirurgisk sjukvård 1984. Jag har genomgått vårdlärarutbildning vid Uppsala Universitet 1989 och har en filosofie kandidatexamen i vårdpedagogik. År 2002 tog jag en filosofie doktorsexamen i vårdpedagogik vid Göteborgs Universitet. Efter disputationen har jag tjänstgjort som lektor i vårdvetenskap vid Akademin för hälsa, vård och välfärd och under år 2004-2007 har jag varit programansvarig studierektor för sjuksköterskeprogrammet. År 2010 blev jag antagen som docent i vårdvetenskap vid samma lärosäte.

När det gäller erfarenheter av forskning så har jag varit handledare till fyra doktorander som har varit inskrivna på forskarutbildningar vid andra lärosäten.Ett övergripande syfte med den egna forskningen är att utveckla kunskap om vila och fenomenets betydelse för människors hälsa. I samband med denna forskning har det också skett en metodutveckling när det gäller att utveckla begrepp. Min forskning bygger huvudsakligen  på livsvärldsfenomenologisk grund. Ett annat forskningsintresse ligger inom vårdvetenskaplig utbildning. Forskningen har handlat om huvudområdet struktur och innehåll i sjuksköterskeutbildningen och hur sjuksköterskestudenter växer i vårdandet under utbildning.