Om mig – Inger K. Holmström

Inger K. Holmströms expertområde inkluderar bland annat patientcentrerad vård, vårdmötet och vårdkommunikation samt kompetensutveckling. Speciellt fokus ligger på patientsäkerhet i telefonrådgivningssamtal.

Inger K. Holmström disputerade 2002 i Hälso- och sjukvårdsforskning vid Uppsala universitet med avhandlingen Gaining professional competence for patient encounters by means of a new understanding. Hon erhöll 2005 en fyraårig forskarassistenttjänst finansierad av Vetenskapsrådet, och samma år blev hon docent i vårdvetenskap.

Projekt

Inger Holmström är involverad i flera olika projekt, bland annat ett nytt, internationellt som fokuserar på patientcentrerad kommunikation. Övriga projekt behandlar främst sjukvårdsrådgivning via telefon och delaktighet i sjukskrivningsprocessen.

Läs mer om Inger Holmströms forskningsprojekt