Om mig - Elisabet Häggtröm-Nordin

 

Jag har tidigare arbetat som barnmorska på förlossningsavdelning, samt inom mödrahälsovård och BB-vård i ett tiotal år. Därefter utbildade jag mig till lärare och arbetade på gymnasieskola i ett par år för att sedan åter arbeta som barnmorska på ungdomsmottagning. Under ett par år arbetade jag som studiesekreterare på Vårdförbundet Västmanland samt som forskningsassistent på Centrum för klinisk forskning vid Centrallasarettet i Västerås. 

Sedan 2001 har jag en tjänst Mälardalens högskola, först som adjunkt, numera som lektor. Jag har, tillsammans med avdelningschefen, ansvar för barnmorskeprogrammet,  men arbetar även med olika valbara kurser i sex- och samlevnad. Sedan 2011 är jag docent vid akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola.

Min forskning berör området  ungdomar, sexuell och reproduktiv hälsa. Jag deltar i olika forskargrupper och är handledare inom projekt som Tonårsgraviditeter i Thailand, Lesbiskt föräldraskap samt Gravida kvinnor och alkoholkonsumtion.