Om mig - Mehrdad Darvishpour

Mehrdad Darvishpour är senior lektor och forskare i socialt arbete vid akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola. Darvishpour disputerade i sociologi vid Stockholms universitet 2003. Darvishpour har genomfört ett antal studier på temat kön, etnicitet och familj och expert inom hedersproblematiken. Hans senaste studier handlar om jämställdhet, etnicitet och "andra män".