Internationella rådet

Internationella rådet är ett rådgivande organ till högskolans ledning och fungerar som ett stöd för ledningen i ställningstaganden för den internationella verksamheten.

Rådet gör omvärldsbevakning samt diskuterar och analyserar olika underlag och rapporter för att lämna råd och rekommendationer till ledningen. Arbetet i internationella rådet utgår från:

  • Högskolans forsknings- och utbildningsstrategi (FUS) och områdesstrategin för internationell verksamhet
  • Uppdrag från ledningsgruppen
  • Inspel och frågeställningar från akademierna och Ledningskansliet (LKA)

Rådets sammansättning

Damir Isovic Ordförande, akademichef, IDT
Fredrik Wallin Internationell samordnare, EST
Lena Hallström Internationell samordnare, HVV
Radu Dobrin Internationell samordnare, IDT
Vakant Internationell samordnare, UKK
Anna Gellerstedt Internationell handläggare, Ledningskansliet

 

Bakgrund - läs mer om ledningen av högskolans internationella verksamhet