Utskottet för forskning

Utskottet för forskning (FU) sorterar under fakultetsnämnden och är ett internt, högskolegemensamt forskningsstrategiskt organ.

Utskottet arbetar framför allt med högskolans strategiska frågor och ställningstaganden vad gäller forskning vid Mälardalens högskola. Forskningsutskottet fattar beslut i vissa frågor och bereder dessutom ärenden för beslut av fakultetsnämnden.

Information om utskottets mötesdatum samt föredragningslistor, bilagor och protokoll fås via länken "Föredragningslistor och protokoll".

Ordförande Elisabeth Uhlemann prodekan för forskning och utbildning på forskarnivå

Lärarrepresentant ekonomi: Peter Ekman

Lärarrepresentant teknik: Anna-Lena Carlsson

Lärarrepresentant utbildning: Laila Niklasson

Lärarrepresentant hälsa: Inger K Holmström

 

Doktorandrepresentant: Per Bäck
  Doktorandrepresentant: Per Hellström