Organisation och arbetsordning

Fakultetsnämnden och dess utskott verkar utifrån en arbetsordning fastställd av rektor. Beslutanderätten för vissa frågor är delegerad till utskotten, vilket framgår i fakultetsnämndens delegationsordning. Nämnden sammanträder sex gånger per år.

Arbetsordning för fakultetsnämnden och dess utskott (pdf 166 kB)

Fakultetsnämndens delegationsordning (pdf 133 kB)

Mötesplan för 2017 (pdf 69 kB)

Mötesplan för 2018 (pdf 360 kB)