Fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden har övergripande ansvar för den innehållsliga kvaliteten i forskning, utbildning på forskarnivå samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Nämnden arbetar med långsiktiga strategier, förutsättningar för och uppföljning av forskning och utbildning.

 

Dekan: Anne Söderlund

 

Prodekan för forskning och utbildning på forskarnivå: Elisabeth Uhlemann

 

Prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå: Niclas Månsson

 

Lärarrepresentant hälsa: Petra Heideken Wågert

 

Lärarrepresentant utbildning: Mia Heikkilä

 

Lärarrepresentant ekonomi: Magnus Hoppe


Lärarrepresentant teknik: Konstantinos Kyprianidis

  Studentrepresentant: Dania Mehho
  Studentrepresentant: Zainab Heidar
  Doktorandrepresentant: vakant
  Extern representant: Peter Wallin, Strategiska innovationsprogrammet PiiA
  Extern representant: Stina Edqvist, Västerås stad
  Extern representant: Claudia Lampic, Karolinska Institutet