Biblioteksrådet

Biblioteksrådet är rådgivande i frågor som behandlar bibliotekets långsiktiga utveckling och vägval, resursbehov, roll i det pedagogiska utvecklingsarbetet, service till utbildning och forskning samt lokaler. Biblioteksrådet är även i övrigt rådgivande till andra inom högskolan som behöver en kvalificerad bedömning inom rådets ansvarsområde.

Biblioteksrådets ledamöter

Ordförande

Magnus Wiktorsson, professor i produktionssystem, prodekan för forskning och forskarutbildning

Föredragande

Lisa Petersen, bibliotekschef

Ledamöter

Andreas Boberg, utbildnings- och forskningshandläggare, LKA

Lena Johansson Westholm, docent i miljöteknik, EST

Kerstin Jorsäter-Blomgren, universitetslektor i medicinsk vetenskap, HVV

Nima Ghaviha, doktorandstudent, EST

Gustav Bockgård, universitetslektor i svenska, UKK

Elisabeth Uhlemann, universitetslektor i inbyggda system, IDT

Maja Pezoa, studentrepresentant, MDH

Daniel Forsman, bibliotekschef, Chalmers

Jeff Werner, professor, konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

Suppleanter

Uwe Kjär, universitetslektor i tyska/docent, UKK.

Eduardo Medina, universitetslektor i sociologi, HVV

Irfan Sljivo, doktorand, avdelningen för programvaruteknik, IDT

Jonas Truedsson, universitetsadjunkt i företagsekonomi, EST

 

Sekreterare

Magnus Velander