Nämnder, råd och kommittéer

På MDH finns flera nämnder, råd och kommittéer. Läs mer om dem här!

Biblioteksrådet

Disciplinnämnden

Fakultetsnämnd och utskott

Internationella rådet

Kommittén för hållbar arbetsmiljö

Personalansvarsnämnden

Rekryteringskommitté

Rådgivande etisk kommitté

Samverkansrådet