MDH:s organisation

MDH är en statlig myndighet, direkt underställd regeringen. Högskolans övergripande verksamhet leds av högskolestyrelsen. Rektor är myndighetschef och direkt underställd styrelsen.

 

Organisationsschemat för MDH Högskolestyrelsen Rektor Campussektionen Kommunikationssektionen Ekonomisektionen IT-sektionen Kommunikationssektionen Personalsektonen Rektors kansli Studentcentrum Utbildnings- och forskningssektionen IDT Högskolebiblioteket EST UKK HVV Fakultetsnämnden

 

MDH:s organisationsschema (pdf 13 kB)