Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen är det högsta beslutande organet vid MDH och ansvarar bland annat för fördelning av resurser och för beslut i strategi- och policyfrågor.

Högskolestyrelsens förordnande sträcker sig perioden 1 maj 2017 – 30 april 2020. Styrelsen sammanträder cirka tre gånger per termin.

Sju ledamöter är utsedda av regeringen och företräder samhälle och näringsliv. Styrelsens ordförande är landshövdingen i Sörmland, Liselott Hagberg.

I styrelsen ingår dessutom rektor, tre företrädare för lärarkåren och tre företrädare för studenterna.

Externa ledamöter

Liselott Hagberg, ordförande

landshövding Sörmlands län

Paul Pettersson

rektor för MDH

Pär Eriksson

kommunrdförande i Eskilstuna

Mikael Dahlgren

forskningsdirektör vid ABB Sverige

Torbjørn Digernes

professor vid Norwegian Institute of Technology

Eva Durhán

analyschef vid Skolverket

Ulf Nilsson

professor vid Linköpings universitet

Annika Sundén

​analysdirektör vid arbetsförmedlingen

Jan-Eric Sundgren, vice ordförande

senior adviser Volvo Group

Lärarrepresentanter

Tanja Dunerbrandt

adjunktrepresentant
Marie Öhman lektorsrepresentant
​Kristina Lundqvist professorsrepresentant

Studentrepresentanter

Benjamin Ivarsson

student

Dania Mehho

student

Per Hellström

forskarstuderande