Sektionen för kommunikation och externa relationer

Sektionen för kommunikation och externa relationer är hela högskolans kommunikationsbyrå. Vi stödjer akademierna, ledningen och förvaltningen i att nå ut med sin information på bästa sätt.

Vi på sektionen för kommunikation och externa relationer arbetar med:

  • Högskolans varumärke och grafisk profil
  • Extern och intern kommunikation
  • Webb, mdh.se, sociala medier och övrig digital närvaro
  • Studentrekrytering
  • Produktion av trycksaker
  • Samordning av högskolans externa relationer
  • MDH Alumni
  • Fundraising
  • Strategiska samverkansavtal
  • Eventsamordning

På sektionen jobbar flera kommunikatörer med med olika ansvarsområden. Därtill kommer webbstrateg, webbsamordnare, tryckerisamordnare. processledare och projektledare.

Chef för sektionen för kommunikation och externa relationer är Veronica Hedman.

Personal vid sektionen för kommunikation och externa relationer