IT-sektionen

IT-sektionen ansvarar för support, drift, underhåll, nätverk, säkerhet och utveckling av högskolans gemensamma IT-system.

IT-sektionen har en samordnande roll inom IT-området och ger support till högskolans studenter och personal. Vi hanterar även alla IT-relaterade inköp av hårdvara och mjukvara.

Läs mer om Helpdesk och IT-stöd för studenter

Chef för IT-sektionen är Magnus Bodelson

Personal vid IT-sektionen