MDH i siffror

Siffrorna nedan är hämtade från högskolans årsredovisning 2016.

Medarbetare 900
Lärare 472
Professorer 85
Forskarstuderande 218
Externfinansierade forskarstuderande 73
Studenter 15 000
Program 55
Kurser 1 000
Avtal med internationella partneruniversitet 128 avtal i 40 länder
84 procent av MDH:s studenter har ett jobb ett år efter examen

  Årsredovisning 2016 (pdf 16,1 MB)