En hållbar studie- och arbetsmiljö

MDH strävar efter att erbjuda studenter och medarbetare en hållbar studie- och arbetsmiljö – både vad gäller den fysiska och psykiska miljön.

Kommittén för hållbar arbetsmiljö

Det övergripande arbetet med och inriktningen för en hållbar studie- och arbetsplats drivs av Kommittén för hållbar arbetsmiljö, KHA.

Kommittén för hållbar arbetsmiljö (KHA)

Frågor om miljö, studie- och arbetsmiljö

På högskolan arbetar en arbetsmiljö- och miljösamordnare som studenter och medarbetare kan vända sig till med frågor om, och synpunkter på arbetet med miljöfrågor och frågor om studie- och arbetsmiljön här vid MDH.

Arbetsmiljö- och miljösamordnare Rebecka Malmgren

Frågor om jämlikhet och diskriminering

På högskolan arbetar också en mångfaldsstrateg som studenter och medarbetare kan vända sig till med frågor om jämlikhet, diskriminering eller trakasserier.

Mångfaldsstrateg Marika Hämeenniemi

Studenterna kan även vända sig till student- och doktorandombudsmannen eller till Mälardalens studentkår.

Student- och doktorandombudsman

Mälardalens studentkår