Avslutningshögtid juni 2017

13-14 juni 2017 arrangeras avslutningshögtid för de studenter som läser sin sista termin vid MDH under våren 2017.

Avslutningshögtiden hålls i Aula Collegium, Eskilstuna.

13 juni 2017:
10.00 Akademin för innovation, design och teknik
13.30 Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

14 juni 2017:
10.00 Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
13.30 Akademin för hälsa, vård och välfärd

Läser du din sista termin våren 2017? Håll koll i din e-post efter inbjudan!