Installationsföreläsningar

Alla professorer som installeras vid Akademisk högtid håller en installationsföreläsning. I år hålls föreläsningarna torsdag 27 april på förmiddagen och följs på eftermiddagen av föreläsningar av mottagarna av Pedagogiskt pris samt Hedersdoktorernas Dag då de nya hedersdoktorerna håller sina föreläsningar.

Program föreläsningar 27 april

09.15 - 10.30 Datavetenskap

Värd Damir Isovic, akademichef IDT. Sal Beta.
Ning Xiong, Per Olov Risman, Bertil Hök, Daniel Sundmark  

 

Ning Xiong, professor i artificiell intelligens/lärande system
Machine learning on big data: challenges and opportunities. This lecture will analyse the challenges that big data brings to the machine learning research. It will also highlight our ongoing efforts to tackle these challenges in order to extract precise, meaningful and concise knowledge via large-scale learning and preferably in real-time. 

Per Olov Risman, adjungerad professor i hälsoteknik med inriktning mot mikrovågor
Idag arbetar vår grupp på MDH med mikrovågsmättekniker för brösttumörer och hjärnblödningar. Vi har idag på många sätt återvänt till de experiment och teorier som utvecklades för mer än 100 år sedan.

Bertil Hök, adjungerad professor i hälsoteknik
Bakom omvälvande innovationer döljer sig nästan alltid avancerad och gränsöverskridande problemlösning. Processerna omges ofta av mystik och anses otillgängliga för utomstående. Paradoxalt visar konkreta fallbeskrivningar att lösningarna generellt kan beskrivas med enkla och logiska grundprinciper. Tillämpning av dessa grundprinciper bör kunna underlätta innovativ problemlösning i samverkan mellan högskolan och företag.

Daniel Sundmark, professor i datavetenskap
”Har du provat att stänga av och starta om den igen?” är en fras som få av oss lyckats undgå under de senaste decennierna. Datorer, telefoner och andra apparater i vår närmiljö vägrar ibland att svara eller fungera när vi behöver dem som mest. Varför ska det behöva vara så? Hur svårt kan det vara att utveckla system och program som gör vad de ska utan att krångla?

 

09.15 - 10.15 Pedagogik

Värd Pia Lindberg, akademichef UKK. Sal Gamma.
Guadalupe Francia, Niclas Månsson, Peter Gustafsson

Guadalupe Francia, professor i pedagogik
Alla barn har rätt till en likvärdig kvalitets utbildning. Trots detta, så hotas barns rätt till utbildning ständigt av en ökad segregation, socioekonomiska konflikter, krig och klimatkatastrofer. Pedagogisk-och didaktisk forskning om social hållbarhet, likvärdighet- och rättvisa, med fokus på barnens rättigheter, bidrar till kritiska analyser av policy och praxis i olika skolkontexter.

Niclas Månsson, professor i pedagogik med inriktning mot didaktik
Det är vanligt att det talas om en skola i kris, men skolan är inte i kris. Det är vissa skolor i vissa ekonomiskt och socialt utsatta områden som är i kris, medan de bra skolorna fortfarande är bra och de bästa skolorna är fortfarande bäst. Den individualiserade och marknadsorienterade skolan borgar för vare sig en likvärdig start eller en likvärdig tillgång till lärande. Den strategi skolan bemöter samtidens utmaningar och frestelser spelar stor roll för vägen mot ett mer rättvist och hållbart samhälle.

Peter Gustafsson, professor i fysik med inriktning mot fysikens didaktik
Att prata fysik är viktigt och att ge förutsättningar för fysikaliska samtal för studenter. En av dessa metoder, kontextrika problem, har jag och kollegor ägnat tid åt att utforska. I detta ingår hur problemformulering påverkar samtal och intresse, vilken form av övning i fysik man ägnar sig åt när man som student löser ett kontextrikt problem. 

 

10.45 - 11.30 Hälsa och välfärd

Värd Maria Müllersdorf, akademichef HVV. Sal Gamma.
Katarina Bälter     

 

Katarina Bälter, professor i folkhälsovetenskap
Vår forskning om hållbar livsstil och hälsa omfattar både folkhälsovetenskap och klimatpåverkan. Vi visar att det går att äta klimatsmart och näringsriktigt på samman gång, något som främjar både folkhälsan och är gynnsamt ur klimatsynpunkt.

 

10.45 - 11.30 Miljöteknik och energi

Värd Thomas Wahl, akademichef EST. Sal Beta.
Emma Nehrenheim, Konstantinos Kyprianidis      

 

Emma Nehrenheim, professor i miljöteknik
Jordens resurser minskar snabbt. Faktum är att aldrig tidigare har resursuttaget i form av näringsämnen som fosfor och kväve varit så stor. Antalet arter på jorden har inte minskat så snabbt sedan tiden strax innan dinosaurierna dog ut. För att säkra vår överlevnad på Jorden behöver vi bryta vårt nuvarande sätt att skydda livsviktiga resurser som luften, vattnet och det vi ska leva av. 

Konstantinos Kyprianidis, professor i energiteknik
Vetenskapliga utmaningar och pågående forskning inom smartare modellering, optimering och styrning. Särskilt fokus på NIR-baserad mjuksensorutveckling, motor- och processkontroll och diagnostik, liksom miljövänliga landbaserade och flygburna gasturbiner för framtiden.

 

11.40 - 12.00 Konsert i Länken med studenter från kammarmusikprogrammet och kammaroperautbildningen

 

13.30 - 14.30 Föreläsning med pedagogiskt pristagare och samverkansmedaljör   

 

Sal Beta.

Samverkansmedalj: Carina Färm​

Värd: Peter Gustafsson, prorektor​
 
Hur bygger vi det hållbara samhället? 
Vi står inför stora utmaningar för att nå de globala målen i  Agenda 2030 för hållbar utveckling som FN beslutade om i september 2015. Högskolan och det omgivande samhället har ett stort ansvar att ta fram och förmedla ny kunskap för att utvecklingen ska gå åt rätt håll. Hur kan vi samverka kring det?
Pedagogiskt pris: Osman Aytar och Karl-Krister Lindholm​
Värd: Niclas Månsson, prodekan för utbildning​

Osman Aytar, docent i socialt arbete
Utmaningsdriven kursutveckling för en dynamisk och interaktiv lärandemiljö

Karl-Krister Lindholm, universitetsadjunkt i medicinsk vetenskap
Hur får man något som är svårt att förstå ,att bli lite mer begripligt
 

14.45 - 16.00 Hedersdoktorernas dag

Värd: Anne Söderlund, Sal Beta.
Tomas Lagerberg, Gunilla Lööf och Mats Forsgren   

 

Tomas Lagerberg
Internet of Things, Services and People – vart är vi på väg?
Läs mer om Tomas Lagerberg

Gunilla Lööf
Don´t follow your dreams, lead them
Läs mer om Gunilla Lööf

Mats Forsgren
De multinationella företagens politiska roll – Ett oprioriterat ämne i företagsekonomisk forskning
Läs mer om Mats Forsgren

MDH hälsar alla intresserade varmt välkomna till föreläsningarna!