Avslutningshögtid vid MDH

Du som läser din sista termin vid MDH är välkommen till Avslutningshögtid den 13 alternativt 14 juni 2018 i Aula Collegium, Eskilstuna. Vilket datum samt tid du är inbjuden beror på akademi. Högtiden är högskolans tack till dig för din studietid.

13 juni 2018
Tid: 10.00 Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, ceremonin hålls på svenska
Tid: 13.30 Ceremoni för alla våra internationella program, ceremonin hålls på engelska

14 juni 2018
Tid: 10.00 Akademin för hälsa, vård och välfärd, ceremonin hålls på svenska
Tid: 13.30 Akademin för innovation, design och teknik, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, ceremonin hålls på svenska

Sista anmälningsdag är den 25 maj 2018.

Om du läser sista terminen vid något av MDH:s program kommer en inbjudan i slutet av mars. Du kan delta även om du har kompletteringar kvar att göra i dina studier och oavsett om du har läst program eller motsvarande fristående kurser. 

Avslutningshögtiden arrangeras efter varje höst- och vårtermin.. Du går på den ceremoni som tillhör din akademi och utbildning. Vid ceremonin håller rektor Paul Pettersson och respektive akademichef tal. Studenter vid kammarmusikprogrammet underhåller och det blir tal av MDH:s alumner.

Denna dag får du gärna fira med dina anhöriga och du kan bjuda in upp till tre namngivna gäster. Efter ceremonin bjuds det på kaffe med gluten- och laktosfri bakelse. Vid eventuella andra matpreferenser serveras frukt.

Avslutningshögtiden är inte kopplad till din examen. Du måste själv ansöka om examensbeviset via studentportalen.

För frågor kontakta avslutningshogtid@mdh.se

Praktisk information