Juridisk information

Här hittar du information som Mälardalens högskola enligt lag ska lämna vid användning av högskolans elektroniska tjänster.

Cookies

På Mälardalens högskolas webbplats (www.mdh.se) används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av cookies:

1. en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
2. en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Ingen personlig information såsom t.ex. e-post eller namn sparas om besökaren.

MDH använder cookies för att hantera språkval. Det används även vid Studentportalen, för att identifiera användaren under den tid denna är inloggad, och i alumnnätverket för att hålla reda på användaridentiteten.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Observera att Studentportalen kräver cookies för att fungera, har man slagit av cookies i sin webbläsare kan man inte använda Studentportalen.

Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats.

Post- och telestyrelsens frågor och svar om cookies

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas samman med en fysisk person som är i livet.

Behandling av personuppgifter

Varje åtgärd som innefattar personuppgifter, automatisk eller manuell, utgör en behandling av personuppgifter.

Exempel på behandling kan vara: insamling, registrering, lagring, bearbetning, utlämnade, spridning, samkörning eller förstöring av personuppgifter.

Personuppgiftslagen (PUL)

PUL syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Huvudregeln i PUL är att personuppgifter får behandlas om den registrerade har informerats om behandlingen och dess ändamål, samt att den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen.

Undantag från krav på samtycke

Högskolan får behandla personuppgifter utan samtycke om behandlingen är nödvändigt för att:

  • uppfylla avtal
  • tillgodose rättslig skyldighet
  • skydda vitala intressen för den registrerade
  • arbetsuppgift av allmänt intresse skall kunna utföras
  • utföra myndighetsutövning

Högskolan får även behandla personuppgifter utan samtycke i de fall högskolans behov av att behandla personuppgifterna väger tyngre än den enskildes behov av integritet.

Information om att behandlingen sker och dess ändamål måste lämnas även om samtycke ej behövs.

Hantering av studenters personuppgifter

De personuppgifter som sökande lämnar vid ansökan om antagning registreras i högskolornas nationella antagningssystem NyA. När en sökande blir antagen till utbildning förs personuppgifterna över till högskolans system för studiedokumentation Ladok som används för att dokumentera studenternas resultat och för att sammanställa statistik både för internt bruk och för Statistiska centralbyrån (SCB).

Högskolan är ansvarig för hantering av sökande och studenters personuppgifter i ovanstående register. Hanteringen regleras i förordning om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (1993:1153) och personuppgiftslagen PUL (1998:204). Enligt PUL har den som är registrerad rätt att en gång per kalenderår utan kostnad få ett så kallat registerutdrag som visar vilka personuppgifter högskolan registrerat. Den registrerade har även rätt att begära rättelse av uppgifter som högskolan registrerat.

Vänd dig till följande adress för att begära registerutdrag eller rättelse:
Registrator,
Mälardalens högskola,
Rektors kansli,
Box 883,
721 23 Västerås

Personuppgiftsombud

Personuppgiftsombudets uppgift är att se till så att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt.

Frågor gällande personuppgiftslagen

Högskolejurist Cristina Pérez

Högskolejurist Thomas Welin .

Webbplatssök

Webbplatsen använder en extern tjänst för indexering och presentation av sökresultat. Den externa tjänsten varken sparar eller behandlar personuppgifter.

addsearch.com/about/privacy/

Externa länkar

I vissa fall förekommer länkar från mdh.se till externa webbplatser. MDH tar inget ansvar för innehåll eller information på dessa webbplatser utan länkarna finns enbart som en service till våra besökare.