Samtals- och textseminariet Praxis

Samtals- och textseminariet Praxis är ett arbetsforum för forskare och studenter som intresserar sig för hur man kan studera och utveckla verksamheters praxis genom samtals- och textanalys.

Dels bjuds forskare in att hålla projektseminarier, där de presenterar och diskuterar sina pågående och avslutade projekt. Dels arrangeras teori- och metodseminarier, med exempel från olika projekt.

Till seminarierna inbjuds även personer från de undersökta verksamheterna och som arbetar praktiskt med de frågor som seminarierna tar upp. Avsikten med detta är att förstärka användarperspektivet i diskussionerna.

Seminarieserien arrangeras av Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK), Mälardalens högskola och ingår som en underseminarieserie till seminarieserien SOLD. Praxis organiseras av: 

Helena Blomberg (Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV)
Håkan Landqvist (UKK)
• Milda Rönn (http://www.praxikon.se/medarbetare-samarbetspartners/)

 

Mötestid:

Onsdagar 14–16 ungefär varannan månad.

 

Här följer information om det närmast kommande seminariet:

 

26/5 Praxis

Praxisanalys på en mödravårdsmottagning

Under våren 2015 har jag arbetat med ett analys- och utvecklingsprojekt på vårdföretaget Mama Mia! som tillhandahåller mödravård och andra vårdformer till förldrar och familjer. Milda Rönn från forskningsföretaget Praxikon inledde samarbetet med Mama Mia! under hösten, och nu har jag tagit vid som ett uppdrag åt Praxikon. 

I projektet använder jag mig av praxisanalysen, en analys- och utvecklingsmetod som är framtagen av Milda Rönn (se www.praxikon.se). Det innebär ett nytt, konstruktivt och utmanande sätt för mig som språkvetare och forskare att arbeta på. Bland annat samverkar jag med medarbetare från Mama Mia! under hela processen, från att formulera riktningen på projektet och göra analyser till att ta fram utvecklingsredskap. Jag använder då en så kallad inkrementell samverkan, som betyder att jag successivt involverar alltfler personer i arbetet. Hittills har jag samverkat med personer i ledningen och receptionen samt med några barmorskor och läkare.

Under seminariet kommer jag att presentera och diskutera det konkreta arbetet och de möjligheter och utmaningar som jag mött under projektet. Hur hittar jag till exempel min roll i ett utvecklingsprojekt? Hur får jag andra engagerade? Hur bemöter jag motstånd? Hur hanterar jag tillbakaglidning i traditionellt forskningsarbete?

Ny tid: tisdag 26/5, kl. 15.30-17.30.

Ny lokal: Villa Bellona, Frescati, Stockholm

Ansvarig: Milda Rönn (Forskningsföretaget Praxikon)

(tillsammans med Helena Blomberg, HVV och Håkan Landqvist, UKK)