Innovation och produktrealisering (IPR)

Innovation och produktrealisering (IPR) samlar de ingenjörs-, innovations- och informationsdesignsvetenskapliga kompetenser som är nödvändiga för att kunna utveckla nya produkter, tjänster och produktionssystem på ett tekniskt ledande, ekonomiskt lönsamt och miljömässigt uthålligt sätt. Den tvärvetenskapliga profilen kring processer, metoder och verktyg är unik och differentierar miljön akademiskt.

IPR är en av sex forskningsinriktningar vid Mälardalens högskola. Viktiga områden inom IPR är teknikinformation och teknologiutveckling för information, innovationsprocesser i samverkan mellan olika aktörer, produktutveckling samt utveckling och drift av hållbara produktionssystem. Forskningen bedrivs i samproduktion med industri och organisationer, med hög relevans för akademi såväl som för det omgivande samhället. Forskningsbasen har expanderat kraftigt under de senaste åren och är till stor del externt finansierad från offentliga myndigheter, råd och stiftelser. Vi har ett 40-tal doktorander inom ämnet Innovation och design, och vi samarbetar med andra lärosäten, institut och organisationer i Sverige och även internationellt med organisationer inom UK, Italien, Tyskland, USA och Indien.

IPR utgör forskningsbas för: civilingenjörsutbildningar inom Innovation och produktdesign samt Innovation, produktion och logistik; kandidatutbildningar inom Informationsdesign; kandidatutbildningar inom Innovationsteknik; högskoleingenjörsutbildningar inom Innovation och produktdesign samt Innovation, produktion och logistik; samt masterprogram inom Innovation och design (som startas som internationell master hösten 2014) och internationell master inom Production and logistics. Utmärkande för samtliga utbildningar inom IPR är att det finns stora inslag av samverkan med omgivande samhälle, ofta genom projekt som görs under kurserna i utbildningen.