Industriell ekonomi och organisation

Vår forskning, med ekonomivetenskap som utgångspunkt, har fokus på industriell förnyelse för näringsliv och handel. Vi forskar inom marknadsföring, nationalekonomi, statsvetenskap, organisation och ledarskap. Med den här forskningen vill vi bidra till att Sverige ska kunna behålla och stärka sin konkurrenskraft som en innovativ och expansiv industrination.

Den pågående globaliseringen påverkar vårt samhälle och väcker många komplexa frågor kring demokrati, jämställdhet och makt. Förändringstakten ställer också höga krav på företags förmågor till snabb omställning för att kunna möta utmaningar och möjligheter som kommer med bl a digitalisering och behov av ny kompetens.

Ekonomivetenskapen sysselsätter 48 forskare och lärare, varav fyra är professorer, och har 1150 helårsstudenter och 15 doktorander. Enheten ansvarar för undervisningen vid MDH inom Redovisning och handelsrätt, Marknadsföring, Organisation, Ekonomi och Statsvetenskap. Forskningsprogram och projekt involverar ofta forskare från två eller flera av dessa forsknings- och undervisningsområden och även forskare från andra universitet i Sverige och utomlands.

Ett forskarutbildningsprogram erbjuds genom forskningsämnet Industriell ekonomi och organisation.

News

  • Är du student eller medarbetare på MDH och har en idé om en ny produkt eller tjänst? Då kan du ställa upp i Idélabs idétävling. Det vinnande bidraget får bland annat stöd att utveckla sin idé.

  • Den 24 januari medverkar MDH i EU-handslaget under ledning av EU- och handelsminister Ann Linde. Det är ett led i regeringens arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU och dess beslutsprocesser med olika aktörer i samhället.

  • Victoria Inoue är en av de nominerade till Årets Alumn 2017. Vinnaren kommer att presenteras under arbetsmarknadsmässan Högvarv 20 februari i Västerås.