Industriell ekonomi och organisation

Vår forskning, med ekonomivetenskap som utgångspunkt, har fokus på industriell förnyelse för näringsliv och handel. Vi forskar inom marknadsföring, nationalekonomi, statsvetenskap, organisation och ledarskap. Med den här forskningen vill vi bidra till att Sverige ska kunna behålla och stärka sin konkurrenskraft som en innovativ och expansiv industrination.

Den pågående globaliseringen påverkar vårt samhälle och väcker många komplexa frågor kring demokrati, jämställdhet och makt. Förändringstakten ställer också höga krav på företags förmågor till snabb omställning för att kunna möta utmaningar och möjligheter som kommer med bl a digitalisering och behov av ny kompetens.

Ekonomivetenskapen sysselsätter 48 forskare och lärare, varav fyra är professorer, och har 1150 helårsstudenter och 15 doktorander. Enheten ansvarar för undervisningen vid MDH inom Redovisning och handelsrätt, Marknadsföring, Organisation, Ekonomi och Statsvetenskap. Forskningsprogram och projekt involverar ofta forskare från två eller flera av dessa forsknings- och undervisningsområden och även forskare från andra universitet i Sverige och utomlands.

Ett forskarutbildningsprogram erbjuds genom forskningsämnet Industriell ekonomi och organisation.

News

  • Under det senaste året har projektet Entré-SME engagerat medarbetare på MDH och näringslivet i regionen. Syftet med projektet har varit att göra högskolans utbildningar mer relevanta för näringslivet genom att utveckla metoder för ökad samverkan. Man har också arbetat kontinuerligt med att göra det enklare för företag att hitta rätt kompetens på högskolan.

  • Christian Kullberg är professor i socialt arbete vid MDH och har nyligen beviljats ett nytt forskningsprojekt som syftar till att undersöka hur våldsutsatta mäns offerskap konstrueras i samtal med socialsekreterare.

  • Den 24 oktober arrangeras Teknikdagen på MDH i Västerås i samarbete med ABB. Cirka 130 gymnasielever från ABB Industrigymnasium är inbjudna till en interaktiv inspirationsdag för att öka ungas intresse för teknikfrågor.