Pågående projekt inom Industriell ekonomi och organisation

Visar 15 projekt
Projekt  Forskargrupp  Projektansvarig  Huvudfinansiär 
After method in organization studies - workshop om forskningsmetod Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Anette Hallin, Lucia Crevani 2017 EST/MDH
Digitaliserad management – vad kan vi lära av England och Sverige? Ekonomiska vetenskap – NMP-gruppen Anette Hallin, Lucia Crevani FORTE
Digitaliserat arbete och organisering Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Lucia Crevani, Anette Hallin Vinnova
Digitaliserat arbete – digitaliserad management Ekonomiska vetenskaper - NMP-gruppen Anette Hallin, Lucia Crevani FORTE, Vinnova, Jernkontoret
Economic growth, energy use and the environment Nationalekonomi
Humankapital och innovationer Clas Eriksson, Johan Lindén, Christos Papahristodoulou Clas Eriksson MDH
Ledarskap som sociala interaktionsprocesser Ekonomiska vetenskaper - NMP-gruppen Lucia Crevani Vinnova, Handelsbankens forskningsstiftelser
Nyanlända barn och ungdomars inkludering och jämställdhetsutveckling HVV/Mehrdad Darvishpour Samhällskontraktet
Organising technology-based processes with and for older people Economic Sciences – NMP group Lucia Crevani
Projektorganisation – organisering av projekt Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Vetenskapsrådet, Vafabmiljö och Samhällskontraktet
SInS – Att utveckla förmågan att driva social innovation genom teknik i samverkan Ekonomiska vetenskaper - NMP-gruppen Lucia Crevani, Michela Cozza Vinnova
Samverkansprojektet: Hur löser samhällets aktörer aktuella problem? Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Magnus Hoppe Samhällskontraktet
Situationsanpassad projektledning Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Anette Hallin Wallander-stiftelsen
Skapandet av den hållbara staden – fallet Norra Djurgårdsstaden Ekonomiska vetenskaper – NMP-gruppen Tina Karrbom Gustavsson, KTH Wallander-stiftelsen
Äkta svenskt: en intersektionell analys av entreprenörskapspraktik Ekonomiska vetenskaper - NMP-gruppen Lucia Crevani Vetenskapsrådet