Industriell ekonomi och organisation

Vår forskning, med ekonomivetenskap som utgångspunkt, har fokus på industriell förnyelse för näringsliv och handel. Vi forskar inom marknadsföring, nationalekonomi, statsvetenskap, organisation och ledarskap. Med den här forskningen vill vi bidra till att Sverige ska kunna behålla och stärka sin konkurrenskraft som en innovativ och expansiv industrination.

Den pågående globaliseringen påverkar vårt samhälle och väcker många komplexa frågor kring demokrati, jämställdhet och makt. Förändringstakten ställer också höga krav på företags förmågor till snabb omställning för att kunna möta utmaningar och möjligheter som kommer med bl a digitalisering och behov av ny kompetens.

Ekonomivetenskapen sysselsätter 48 forskare och lärare, varav fyra är professorer, och har 1150 helårsstudenter och 15 doktorander. Enheten ansvarar för undervisningen vid MDH inom Redovisning och handelsrätt, Marknadsföring, Organisation, Ekonomi och Statsvetenskap. Forskningsprogram och projekt involverar ofta forskare från två eller flera av dessa forsknings- och undervisningsområden och även forskare från andra universitet i Sverige och utomlands.

Ett forskarutbildningsprogram erbjuds genom forskningsämnet Industriell ekonomi och organisation.

News

  • Vasja Çollaku, student på Masterprogrammet i programvaruteknik, har fått utmärkelsen Mälardalens högskolas Global Swede för 2018. Som Global Swede kommer Vasja att agera ambassadör för Sverige, MDH och högre utbildning, både i sitt hemland Albanien och i andra länder där möjligheterna dyker upp.

  • För tio år sedan publicerades forskningsartikeln “A Component Model for Control-Intensive Distributed Embedded Systems”. Nyligen fick samma artikel pris för den mest inflytelserika konferensartikeln inom komponentbaserad mjukvaruutveckling. Bakom artikeln står bland annat universitetslektor Séverine Sentilles och professor Jan Carlson.

  • Uppsägningen påverkar tillgången till innehåll på plattformen ScienceDirect.