Forskningsrådet och kontakt

I HVV:s organisation finns ett forskningsråd som är rådgivande till akademichefen. Forskningsrådet ansvarar för kvaliteten i och den strategiska utvecklingen av forskning och forskarutbildning inom området hälsa och välfärd.

Vice akademichef och även forskningsledare, är ordförande och inför akademichefen ansvarig för frågor om forskning och forskarutbildning på akademin. Forskningsrådets uppdrag är att bereda ärenden gällande forskning och forskarutbildning inför beslut av akademichef, fakultetsnämnd och/eller rektor.

Representanter i HVV:s forskningsråd:

  • Vice akademichef, forskningsledare och ordförande
  • Professorsrepresentanter
  • Docent
  • Doktorandrepresentant
  • Samordnare för forskarutbildning
  • Samproduktionspartner
  • Forskningsadministratör