Förutsättningar för hållbart arbetsliv och kompetensförsörjning

Forskningsfokus

Förutsättningar för långsiktig kompetensförsörjning i arbetslivet, minska oönskad personalomsättning samt att förbereda och stärka studenter i övergången mellan studier och arbete, förutsättningar för ett hållbart arbetsliv utifrån en välfärds- och mångfaldsperspektiv.

Mål

Bidra med forskning som kan ge kunskap om hur organisationer kan rekrytera och behålla personal samt hur kan man verka för koppling mellan arbetskraftsutbud och kompetensförsörjning från ett mångfaldsperspektiv. 

Samproduktion