Förutsättningar för hållbart arbetsliv och kompetensförsörjning

Forskargruppen bedriver tvärvetenskaplig forskning kring arbetslivets styrning, arbetsvillkor och utformning och dess konsekvenser för verksamheten och medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Interventions- och implementeringsforskning är viktiga områden, inte minst för att åstadkomma båda ny kunskap och hållbar förändring i praktiken. Samproduktion är ett honnörsord.

Samproduktion