SOFIA research group

Welcome to Simulation and Optimization for Future Industrial Applications (SOFIA) research group. We are part of the Future Energy Centre (FEC) within EST (School of Business, Society, and Engineering) at MDH.

The Simulation and Optimization for Future Industrial Applications (SOFIA) research group was formed in 2016. It is the youngest yet largest research group within the FEC, focusing on research and development of advanced modelling approaches and measurement techniques for powerplants and the process industry. The group comprises approximately 35 members.

The SOFIA research group focuses on:

  • System modelling
  • SPH and mesh-based CFD techniques
  • NIR spectroscopy and RF soft-sensors
  • Temperature measurements and gas analysis in industrial processes as well as power and propulsion applications     

Projects

Currenty the SOFIA group is engaged in these projects:
Projekt  Forskargrupp  Projektansvarig  Huvudfinansiär 
DIAGNOSIS Future Energy Konstantinos Kyprianidis KKS
DigiBoil Framtidens energi Rebei Bel Fdhila KKS
EFFICIENT – Miljövänligt brandskyddssystem för lastplan som använder innovativ grön teknologi Framtidens energi Konstantinos Kyprianidis EU Horizon 2020 Clean Sky 2
ENSAF – Energi- och säkerhetsdiagnostik för beslutsstöd i underjordsanläggningar Framtidens energi Erik Dahlquist Vinnova
FAR – Future Automation Region Framtidens energi Erik Dahlquist Vinnova och Vinnväx
FUDIPO – FUture DIrections for Process industry Optimization Framtidens energi Erik Dahlquist EU Horizon 2020 SPIRE-2
IOA – Implementation of Automation Framtidens energi Erik Dahlquist Future Energy Center, Mälarenergi, Eskilstuna Energi & Mil
MR-OMDO – Reduceringsmodell för tvärvetenskaplig onlineoptimering Framtidens energi Rebei bel Fdhila KK-stiftelsen
OPtiC-NIRS – Online styrning av kraftverk med närainfraröd spektroskopi Future Energy Center Konstantinos Kyprianidis Energimyndiheten
PolyPO – Polygenerering och processoptimering för kraftvärmeverk Renewable Energy Jinyue Yan, Raza Naqvi KKS, Mälarenergi AB, Eskilstuna Energi och Miljö AB, MDH
SPECTRA - Spektralmätningar för prediktion av biomassaegenskaper SOFIA Konstantinos Kyprianidis KKS
SYDPOL – Systemutveckling för produktionsplanering och optimal drift av kraftverk Framtidens Energi Future Energy Eva Thorin Energimyndigheten
Smarta Flöden Framtidens energi Konstantinos Kyprianidis VINNOVA/PiiA
TRADE – Turbo electRic Aircraft Design Environment Future Energy Konstantinos Kyprianidis EC Horizon 2020